9. Υπαναχώρηση- Πολιτική επιστροφών

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν που αγοράστηκε από την  www.stepstore.gr εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο πελάτης ή τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τον πελάτη αποκτά τη φυσική κατοχή του προϊόντος, ασκώντας το δικαίωμα της υπαναχώρησης, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και είναι σε άριστη κατάσταση, όπως παρελήφθη. Επισημαίνουμε ότι τα έξοδα, όπως και η ευθύνη μεταφοράς για λόγους αλλαγής προϊόντος, επιβαρύνουν τον πελάτη. 

Για την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, έχετε υποχρέωση να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το ειδικό «έντυπο υπαναχώρησης», που είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο  www.stepstore.gr  

Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός το αργότερο οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα και εφόσον αυτά είναι σε άριστη κατάσταση.  

10. Ελαττωματικό προϊόν

Στην απίθανη περίπτωση που λάβετε ένα ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να το αντικαταστήσετε με άλλο προϊόν μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλει ή με πρόσθετο τίμημα αν το επιθυμείτε μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. 

Κατεβάστε το έντυπο υπαναχώρησης